De drie V's

Een DEC toetst alle dierproeven tegen de zogeheten drie V’s: vervanging, vermindering en verfijning.

De drie V's zijn voor het eerst in de context van dierproeven gebruikt in een Engelse publicatie over de principes van humane experimentele technieken.

Deze begrippen zijn nog steeds een belangrijk onderdeel van de projectevaluatie.

Vervanging

De DEC beoordeelt of de dierproeven in een projectaanvraag zouden kunnen worden vervangen door een alternatief zonder dieren

Vermindering

De DEC beoordeelt of de uitkomsten van de projectaanvraag kunnen worden behaald met minder dieren

Verfijning

De DEC beoordeelt of de uitkomsten van de projectaanvraag kunnen worden behaald met minder ongerief voor de dieren

crossmenu