Ethische afweging van dierproeven

Het DEC-advies aan de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) om al dan niet een vergunning te verlenen bestaat uit een zorgvuldige inventarisatie van de belangen en de haalbaarheid van de gestelde doelen van de proeven enerzijds, en het lijden dat de betrokken dieren wordt aangedaan anderzijds.

Verder bekijkt de DEC of de voorgestelde proeven voldoen aan alle wettelijke kaders. De DEC beoordeelt ook of het doel van het project kan worden behaald zonder het gebruik van dierproeven (vervanging). Indien het gebruik van dieren echt onvermijdelijk is voor het doel, dan beoordeelt de DEC of het aantal dieren niet meer is dan noodzakelijk (vermindering) en of de proefopzet niet meer lijden veroorzaakt dan onvermijdelijk is (verfijning).

De NVDEC heeft drie bundels met essays over de ethische afweging van dierproeven gepubliceerd. Ze zijn uitgegeven door DAMON.

crossmenu