Het DEC-landschap

De kennisclips geven inzicht in de diverse organisaties. Kijk ernaar en leer over de toewijding en inzet van deze organisaties voor de verbetering van dierenwelzijn en wetenschappelijke vooruitgang. Samen streven de IvDs, DECs, NVDEC en CCD naar een wereld waarin dierproeven op verantwoorde wijze worden uitgevoerd, met respect voor de belangen van de dieren en met het oog op het bereiken van innovatieve doorbraken in de wetenschap.

Dierexperimentencommissies (DECs)

DECs zijn onafhankelijke commissies die ethische beoordelingen uitvoeren voor dierproeven, en daarbij zorgvuldig afwegen of de potentiƫle voordelen opwegen tegen het ongemak of lijden van de dieren.

Instantie voor Dierenwelzijn (IvDs)

De DEC betrekt bij haar advies een lid van de IvD. Op die manier zetten ze zich gezamelijk in voor het bevorderen van de levenskwaliteit van proefdieren en het ontwikkelen van methoden om het gebruik van dieren in onderzoek te minimaliseren. De expertise van deze adviseur in de DEC is essentieel om te zorgen voor een verantwoorde omgang met proefdieren en het waarborgen van hoge ethische normen.

Nederlandse Vereniging van DECs (NVDEC)

De NVDEC brengt de verschillende DECs samen. Als organisatie streeft de NVDEC naar een evenwichtige benadering van dierproeven, waarbij we het belang van hoogwaardig onderzoek begrijpen, terwijl we tegelijkertijd dierenwelzijn en ethische overwegingen prioriteren.

Centrale Commissie Dierproeven (CCD)

De CCD is een zelfstandig bestuurs orgaan welke als taak heeft om projectvergunningen voor dierproeven te verlenen (of niet) en DECs te erkennen. De CCD hanteert een kritische benadering bij het beoordelen van de rechtvaardiging, het nut en de ethische aspecten van dierproeven.

crossmenu